Søknadsfrist 30. august 2019

Har du spørsmål? Se over FAQ under. Har du andre spørsmål, så send gjerne en e-post til våre kontaktadresse.

Ofte stilte spørsmål

Hva kreves for å søke?

Vi krever ingen spesielle forkunnskaper. Alt du trenger er å være student ved NTNU i Trondheim og ha en interesse for raketter, romteknologi eller minst ett av feltene vi holder på med. Vi rekrutterer til både tekniske stillinger, ikke-tekniske stillinger og lederstillinger, det aller viktigste er motivasjon og engasjement!

Jeg går i første klasse, kan jeg søke?

Ja, det er ingen krav om klassetrinn for å bli medlem.

Om jeg blir med, hvor mye tid kan jeg forvente å legge ned i prosjektet?

Vi prøver å legge oss på et profesjonelt, men ikke altoppslukende nivå. Vi regner med å bruke 15-30 timer i uken. Dette vil selvfølgelig variere avhengig av hvilken stilling man har og hvor i prosjektet man er. Vi kommer til å prøve å tilrettelegge for mindre arbeidsmengde i eksamensperioder, men medlemmene må påregne mer arbeid rundt milepæler og rett før konkurransen.

Hvordan er opptaksprosessen?

Vi rekrutterer to ganger i året. Et lederopptak i vårsemesteret for å ta opp neste års gruppeledere og styre, og et hovedopptak ved semesterstart i august der vi tar opp medlemmer til de tekniske og ikke-tekniske stillingene. Kandidater søker gjennom denne siden ved å fylle ut søknadsskjemaet som finnes ved å trykke på "SØK OPPTAK" knappen. Etter søknadsfristen vil vi gå gjennom søknadene og kalle inn aktuelle kandidater til intervju. Deretter går vi igjennom kandidatene fra intervju. Alle vil få svar på søknaden. Om du blir tatt opp vil du bli kontaktet og tilbudt stilling. Om du takker ja på tilbudet er du offisielt medlem av Propulse NTNU.