Simulering & Beregninger

Som medlem av Simulering- og Beregningsgruppen vil du først og fremst gjøre analytisk og numerisk arbeid. Dette innebærer aerodynamisk analyser, lage modeller og simuleringer av raketten og motoren, videreutvikling av Propulse NTNUs simulerings-kit, testing av systemer og modeller, og analyse av testresultater. De andre gruppene vil bruke ditt arbeid og resultater til design og optimalisering av komponenter og systemer. Oppstartsfasen vil involvere innføring i Propulse NTNUs bane-simuleringsprogram Penumbra, samt utvikling og fordypning i forskjellige dynamiske modeller. Du vil så gjøre forskjellige tester for å verifisere og justere dine modeller, slik at man kan implementere dem i Propulse NTNUs eget simulerings-kit. Dette er en iterativ prosess som involverer mye praktisk testing, analyse, og justeringer. De aerodynamiske analysene vil bli gjort i ANSYS, mens de egenutviklede simuleringene og modellene i Propulse NTNUs Simulerings-kit lages i C++. De større utregningene kjøres på supercomputere. Du får også muligheten til å delta i praktiske operasjoner før og etter launch av raketten på Spaceport America 2020.

Gruppen passer for deg som er glad i, eller vil lære mer om: Simuleringer og Numeriske Datamodeller, Fysikk, Kjemi, Fluidmekanikk/CFD, Koding, Databehandling, Analyse, Testing.

Systemer med ledige posisjoner i gruppen Trajectory & Aerodynamics:

Struktur

Les merexpand_more

Recovery

Les merexpand_more

Data & Kommunikasjon

Les merexpand_more

Motor

Les merexpand_more

Simkit

Les merexpand_more