Simulering & Beregninger

Som medlem av Simulering- og Beregningsgruppen (SimReg) vil du først og fremst gjøre analytisk og numerisk arbeid. Dette innebærer aerodynamisk analyser, lage modeller og simuleringer av raketten og motoren, videreutvikling av Propulse NTNUs simulerings-kit (SimKit), testing av systemer og modeller, og analyse av testresultater. De andre gruppene vil bruke ditt arbeid og resultater til design og optimalisering av komponenter og systemer. Oppstartsfasen vil involvere innføring i Propulse NTNUs bane-simuleringsprogram Penumbra, samt utvikling og fordypning i forskjellige dynamiske modeller. Du vil så gjøre forskjellige tester for å verifisere og justere dine modeller, slik at man kan implementere dem i SimKit. Dette er en iterativ prosess som involverer mye praktisk testing, analyse, og justeringer. De aerodynamiske analysene, samt enkelte av de termodynamiske, vil bli gjort i ANSYS, mens de egenutviklede simuleringene og modellene i SimKit lages i C++. De større utregningene kjøres på supercomputere. Du får også muligheten til å delta i praktiske operasjoner før og etter launch av raketten på Spaceport America 2020.

Gruppen passer for deg som er glad i, eller vil lære mer om: Simuleringer og Numeriske Datamodeller, Fysikk, Kjemi, Termodynamikk, Fluidmekanikk/CFD, Koding, Databehandling, Analyse, Testing.

Systemer med ledige posisjoner i gruppen Simulering & Beregninger:

Struktur

Les merexpand_more

Motor

Les merexpand_more

Simkit

Les merexpand_more