Hvem er vi?

Propulse NTNU er en studentorganisasjon med den primære oppgaven å designe, utvikle og bygge en rakett for å delta i Spaceport America Cup, verdens største rakettkonkurranse for studenter, avholdt hver sommer ved Spaceport America i New Mexico, USA.

Formålet med Propulse NTNU er å skape en tverrfaglig møteplass hvor studenter fra ulike studier og trinn ved NTNU samarbeider og anvender teori i praksis, motivert av en felles interesse for romteknologi. Prosjektet vil bidra til å øke motivasjonen til studentene, redusere frafall og styrke det voksende romteknologimiljøet ved NTNU.

Målgruppen til Propulse er alle studenter ved NTNU i Trondiem med interesse for rakett- og romteknologi, inkludert studenter fra ikke-tekniske studier.

Spaceport America Cup

Spaceport America Cup er en internasjonal studentkonkurranse som organiseres årlig av Experimental Sounding Rocket Assosiation (ESRA), vanligvis i midten av juni. Konkurransen har et sterkt rykte og god støtte fra Amerikansk industri, med over $90 millioner i sponsorbidrag. Konkurransen vokser for hvert år, i 2018 deltok over 1200 studenter fordelt på over 100 lag.

Konkurransen er delt inn i klasser basert på hva slags motor som brukes (solid, liquid eller hybrid), om motoren er selvutviklet eller kjøpt ferdig, samt hvilken høyde man ønsker å skyte opp til (10’000 ft/3000 m eller 30’000 ft/9000 m). Målet i konkurransen er å treffe nærmest mulig høyden man har satt seg, utløse et fallskjermsystem og frakte raketten trygt ned til bakken igjen. Alle rakettene må i tillegg bære med seg en nyttelast på minst 4 kg, det er opp til lagene å bestemme hva denne nyttelasten skal være. Tidligere år har dette vært alt fra rovere og droner til biologiske eksperimenter, så det er stort rom for kreativitet.